Zákazník a cílový trh

Náš cílový trh se zaměřuje na regionální podniky a instituce. Místní znalostí specifik a potřeb regionu nabízíme služby pro administrativní budovy, průmyslové podniky a areály. Zejména se snažíme zajistit komplexní dodávku bezpečnostních služeb, která zahrnuje:

  • fyzickou ostrahu a ochranu
  • dodávku, montáž a servis bezpečnostních zařízení (EZS, EPS, CCTV...)
  • monitoring a zásah na signalizaci bezpečnostních systémů

 

Zajištěním dodávky komplexních bezpečnostních služeb zefektivňujeme samotný výkon strážní služby s důrazem na úsporu periodických nákladů na strážní služby. Doplněním těchto služeb je také úklid průmyslových a administrativních prostor.