Fyzická ostraha a ochrana objektů a majetku

Zajišťujeme provoz osobních a nákladních vrátnic, služby recepce v administrativních centrech a pořadatelskou službu na kongresech a společenských událostech.

 Fyzickou ochranu vykonávají pečlivě vybraní pracovníci naší agentury, kteří jsou k těmto účelům zvlášť proškolováni, přezkoušeni a kteří mají k úkonům spojených s touto činností patřičné oprávnění.

Služba probíhá v uniformě nebo společenském obleku podle charakteru objektu a přání zákazníka.
Po celou dobu služby mají pracovníci na jednotlivých objektech možnost požádat v případě mimořádných situací o součinnost VÝJEZDOVOU JEDNOTKU centrálního dispečinku MOBA, který zároveň eviduje nástup, ukončení a průběh služby a je nápomocen při řešení mimořádných událostí.

Součástí dodavky služby fyzické ostrahy je i zavedení on-line obchůzkového systému ACTICVE GUARD s přenosem událostí na centrální dispečink PCO MOBA , kde se v reálném čase vyhodnocuje provedení čipování na kontrolním bodě v daném čase a místě . Zároveň toto zařízení umožňuje kontrolu pracovníka ,kdy za využití gyroskopu je zařízení schopné nahlásit jeho pád či nehybnost.

Jsou používání typizované knihy evidence navštěv , vozidel, knih\ služeb, knihy evidence klíčů atd.

 Práce s lidskými zdroji stojí za nízkou fluktuací na pozicích strážný/ vrátný a teší nás , že máme zaměstnance , kteří u nás pracují již více jak 20 let.