O společnosti

Firma MOBA® spol. s r.o. vznikla v roce 1991 se stoprocentní domácí účastí. V současné době se jedná o rodinnou firmu.

Od samého začátku dbáme na komplexnost a profesionalitu poskytovaných služeb. Naše působnost se zaměřuje na regionální poskytování služeb, protože lidé místně znalí a spjati s regionem dokáží nejen nabídnout kvalitní službu, ale také ji v odpovídající kvalitě provozovat a udržet. Odraz poskytovaných služeb je vázán především na jejich „dobré jméno“ v regionu.

Firma původně začínala s montážemi EZS. S rozvojem firmy byla činnost rozšířena na komplexní poskytování bezpečnostních služeb realizovanými vlastními silami.

Nabízíme komplexní bezpečnostní služby, které obsahují fyzickou ochranu a ostrahu, detektivní služby, pořadatelskou a pořádkovou službu, přepravu cenin, dodávku, montáž, servis a revize bezpečnostních systémů (EZS, EPS, CCTV). Dále služby PCO včetně monitoringu a represi na napadnutých objektech a úklidové služby administrativních částí, průmyslových objektů a venkovních prostor.

Aktivně podílíme na kultivaci, osvětě a standardech oboru KOMERČNÍ BEZPEČNOST. Jsme členy oborového sdružení Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR (ASBS ČR), ředitel MOBA je zároveň v představenstvu ASBS a předsedou krajské pobočky. Představitelé naší firmy a někteří zaměstnanci přednáší a připravují skripta v oboru BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY a MANAGEMENT na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a publikují v odborných časopisech SECURITY a SAFE.